Snel naar:

Voor zorgorganisaties

We kennen het allemaal, uitval van medewerkers door ziekte, vakanties en moeilijk aan het juiste personeel kunnen komen. Dit resulteert allemaal in hoge kosten door de inhuur van externe medewerkers. Dit zijn kosten waar je op wil besparen om te kunnen investeren in je eigen organisatie.

Wij kunnen hierbij tijdelijk ondersteunen.

Samen kunnen we verschillende mogelijkheden bespreken.

Detachering op langdurige basis

Tijdelijk vaste gezichten inzetten voor stabiliteit en continuïteit van de bewoners, rust creëren bij het vaste personeel en vervolgens het team aanvullen door werving en selectie en ons personeel laten uitstromen. Resultaat? Een stabiel team wat uiteindelijk kosten bespaard.

Naast zorgprofessionals is het ook mogelijk om teamleiders, gedragswetenschappers en managers te detacheren binnen de organisatie.

Werving en selectie

Op basis van de behoefte nemen we de zorg omtrent personeel uit handen om de juiste professionals, te verbinden aan jouw organisatie. In de jaren dat we actief zijn in de zorg hebben we een groot netwerk opgebouwd waarin we voor jou kunnen zoeken naar de juiste werknemer.

Hoger Management en Directiefuncties

Tevens zijn wij gespecialiseerd in hoger-management en directiefuncties in de zorg. In de jaren dat we actief zijn in de zorg hebben we een groot netwerk opgebouwd waarin we voor jou kunnen zoeken naar de juiste werknemer.

Adhoc diensten

Op kort termijn personeel nodig vanwege uitval? Ook dan helpen we jou uit de brand. We zullen ten alle tijden creatief en oplossingsgericht met jou meedenken.

Crisis/Interventie team

Een crisissituatie? Ze komen regelmatig voor. Stijgende werkdruk, te kort aan personeel en bewoners met een hoge indicatie en een intensieve hulpvraag. Soms dreigt een situatie te escaleren en vraagt de situatie om een interventie.

Op basis van de wensen kunnen we samen een team samenstellen die de zorg (tijdelijk) over kan nemen. Zo kunnen we ontzorgen en het team tijdelijk ontlasten. Resultaat? Er ontstaat tijd om naar oplossingen en de toekomst te kijken zoals een eventuele overplaatsing van de bewoner of het opleiden van personeel als de situatie daarom vraagt.

Crisisplaatsing, maar er is geen plek!?

De afgelopen jaren komt deze situatie steeds vaker voor. Meer cliënten hebben behoefte aan 1 op 1 begeleiding maar er is geen ruimte op de locatie en/of in de omgeving. Ook bij andere organisaties kun je niet terecht vanwege volle bezetting of een intensieve zorgvraag. Waar kun je dan nog terecht? Bij V&V kunnen wij je hierin ontzorgen.

Wij hebben verschillende woningen beschikbaar die wij kunnen aanbieden om jou als organisatie extra te kunnen ondersteunen en ontzorgen. Deze woningen kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld individuele begeleiding te bieden aan een cliënt of meerdere cliënten die daarbij gebaat zijn. Daarbij ben je automatisch voorzien van ervaren zorgprofessionals.

Alle voordelen op een rij:

  • Onderdak voor de cliënt(en).
  • Direct voorzien van onze zorgprofessionals.
  • Korte lijnen tussen jouw organisatie en onze professionals.
  • Eventueel kunnen we ook onze gedragswetenschapper laten aanschuiven.
  • Geen stress omtrent de juiste plek voor jou bewoner.
  • Tijd en ruimte om het toekomstperspectief van de cliënt(en) bepalen en vorm te geven.

Ben je per direct op zoek naar een tijdelijke of vaste kracht?

Neem contact met ons

Contact